1. ALGEMEEN:

 • 1.1 Dit persoonsgegevens beleid ("privacybeleid ") beschrijft hoe DermaLands ("DermaLands","ons”, "onze", "wij") informatie over u verzamelt en verwerkt.
 • 1.2 Het privacybeleid is van toepassing op persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in verband met uw contact met DermaLands als klant of partner. Dit kan bijvoorbeeld zijn als u een product van DermaLands koopt, contact opneemt met de klantenservice van DermaLands, of wanneer u de website van DermaLands gebruikt, www.dermaland.nl
 • 1.3 DermaLand is de gegevensbeheerder voor uw persoonlijke gegevens. Alle vragen aan DermaLand kunnen worden gesteld via de contactgegevens vermeld onder punt 7.

2. WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WE VOOR WELK DOEL EN RECHTSGRONDSLAG VOOR BEHANDELING

2.1

Wanneer u Dermaland.nl bezoekt, verzamelen we automatisch informatie over u en uw gebruik van Dermaland.nl, zoals welk type browser u gebruikt, welke zoektermen u gebruikt op Dermaland.nl, uw IP-adres, inclusief uw netwerklocatie, en informatie over uw computer. Bovendien is het Cookiebeleid van DermaLand van toepassing wanneer u Dermaland.nl gebruikt. 

 • 2.1.1 Het doel is om de gebruikerservaring en de functie van Dermaland.nl te optimaliseren, bruikbare en nauwkeurige statistieken te genereren en gepersonaliseerde marketing uit te voeren, inclusief re-targeting via b.v. Facebook en Google. Deze verwerking van informatie is nodig om onze belangen te behartigen bij het verbeteren van Dermaland.nl en om u relevante aanbiedingen te tonen.
 • 2.1.2 De wettelijke basis voor de verwerking is uw toestemming voor ons gebruik van cookies en artikel 6, stk. 1, punt a van de EU algemene verordening gegevensbescherming en ons legitieme belang om onze website te verbeteren en zo relevant mogelijk te zijn in onze marketing, zie de aard van de EU algemene verordening gegevensbescherming. Art 6, stk. 1 punt f.

2.2

Wanneer u een product koopt of met ons communiceert over onze producten, verzamelen wij de informatie die u zelf verstrekt. Dit is bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsvorm, informatie over welke producten u koopt en/of retourneert, informatie over vragen en klachten, leveringsverzoeken, evenals informatie over het IP-adres van waaruit de bestelling is geplaatst, indien de bestelling is geplaatst op Dermaland.nl ..

 • 2.2.1 Het doel is dat we de door u bestelde producten kunnen leveren en anderszins onze overeenkomst met u kunnen nakomen, inclusief om uw rechten op retourneren en adverteren te kunnen beheren en om contact met u op te nemen met betrekking tot relevante informatie over het product dat u hebt gekocht. We kunnen ook informatie over uw aankopen verwerken om te voldoen aan wettelijke vereisten, waaronder met betrekking tot productopnames en boekhouding. Bij aankoop bij Dermaland.nl wordt het IP-adres verzameld om ons belang bij het voorkomen van fraude te beschermen.
 • 2.2.2 De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, stk. 1 punt b, c of f van de EU algemene verordening gegevensbescherming.

2.3

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verzamelen we informatie over uw naam, e-mailadres en mogelijk mobiele nummer ..

 • 2.3.1 Het doel is om onze interesse in het bezorgen van nieuwsbrieven aan u te beschermen.
 • 2.3.2 De wettelijke basis voor de verwerking is uw toestemming om onze nieuwsbrief te ontvangen en artikel 6, stk.1 van de EU algemene verordening gegevensbescherming.
 • 2.3.3 Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink (aan de onderkant)

2.4

Wanneer u DermaLands Social Media bezoekt, zoals Facebook en Instagram, verwerkt DermaLand de informatie die u beschikbaar hebt gemaakt via instellingen op onze sociale media, uw reacties op onze berichten en uw delen daarvan en alle andere reacties op onze post.

 • 2.4.1 Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens door DermaLand is om DermaLand op de markt te brengen, om op uw vraag te reageren en/of om u deel te laten nemen aan onze wedstrijden en om contact met u op te nemen als u wint. Wanneer Facebook Inc. persoonlijke informatie verzameld op de DermaLand Facebook-pagina, bijvoorbeeld om hun advertentiesysteem te verbeteren, kan Facebook Inc. en DermaLand worden beschouwd als gezamenlijke gegevensbeheerders. In dit verband verwijzen we naar het gegevensbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy)
 • 2.4.2 De wettelijke basis voor deze behandeling is het legitieme belang van DermaLand om DermaLand op de markt te brengen, uw vraag te beantwoorden of u te laten deelnemen aan een wedstrijd en contact met u op te nemen als u wint, zie artikel 6, stk.1 van de EU algemene verordening gegevensbescherming

2.5

Als u een commerciële relatie met ons aangaat, hetzij als privépersoon of als werknemer van een bedrijf waarmee we samenwerken, verwerken we informatie over uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf of privéadres en alle andere informatie die u ons verstrekt in verband met onze relatie en uw vraag.

 • 2.5.1 Het doel van de behandeling van DermaLand is het onderhouden van onze werkrelatie en het kunnen voldoen aan de verplichtingen van DermaLand op dit gebied.
 • 2.5.2 De wettelijke basis voor deze verwerking is meestal de overeenkomst die is aangegaan tussen u en/of het bedrijf dat u vertegenwoordigt en DermaLand, zie de aard van de verordening gegevensbescherming. 6, par. Afhankelijk van de aard van de samenwerking kan de rechtsgrondslag ook een ander zijn, typisch het legitieme belang van DermaLand bij het tot stand brengen en onderhouden van de relatie tussen u en/of het bedrijf dat u vertegenwoordigt, cf. de aard van de EU algemene verordening gegevensbescherming Art 6, stk. 1, punt f.

3. ONTVANGERS VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

 • 3.1 DermaLand heeft geen toegang tot uw IP-adres, maar het wordt overgelaten aan onze Google Analytics-partner die het verwerkt om statistieken te genereren over het gebruik van onze website. Google Analytics handelt uitsluitend namens DermaLand en mag de informatie dus niet voor eigen doeleinden gebruiken. Daarnaast heeft DermaLand Facebook Pixels geïmplementeerd op Dermaland.nl om gegevens te verzamelen voor optimalisatie van onze Facebook-advertenties. In dit verband ontvangt Facebook, informatie over uw IP-adres en informatie over uw apparaat, de websites die u bezoekt, de aankopen die u doet, de advertenties die u ziet en de manier waarop u Dermaland.nl gebruikt, informatie over uw webbrowser en welke pagina's u bezoekt. Wanneer Facebook Inc. persoonlijke informatie verzameld via Facebook Pixels op Dermaland.nl bijvoorbeeld om hun advertentiesysteem te verbeteren, worden Facebook Inc., en DermaLand beschouwd als gezamenlijke gegevensbeheerders. In dit verband verwijzen we naar het gegevensbeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy)
 • 3.2 Informatie kan worden overgelaten aan externe partners die de informatie namens ons verwerken. Sommige van deze gegevensverwerkers, b.v. Google Analytics/Google LLC. zijn gevestigd in de Verenigde Staten. De noodzakelijke garanties voor het overdragen van informatie naar de Verenigde Staten worden gewaarborgd door de certificering van de gegevensverwerker onder de EU-VS. Privacy Shield, cf. Aard van de EU algemene verordening gegevensbescherming. Art. 45. Voor zover we andere gegevensverwerkers gebruiken die buiten de EU zijn gevestigd, zal dit altijd in overeenstemming zijn met geldige overdrachtsgaranties.
 • De certificering van Google LLC is hier te vinden: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
 • De certificering van Facebook Inc. is hier te vinden: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

4. UW RECHTEN

4.1 Om transparantie te creëren over de verwerking van uw informatie, moeten wij u als gegevensbeheerder informeren over uw rechten.

4.2 Recht op inzage

 • 4.2.1 U heeft ten alle tijden het recht om ons om informatie te vragen, onder meer welke informatie we over u hebben geregistreerd, met welk doel de registratie dient, welke categorieën persoonsgegevens en eventuele ontvangers van informatie. Evenals informatie over waar de informatie vandaan kwam.
 • 4.2.2 U heeft het recht om een kopie te hebben van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. Als u een kopie van uw persoonlijke gegevens wilt, moet u een schriftelijk verzoek sturen naar mail@dermaland.nl. U wordt gevraagd om te documenteren dat u degene bent die u doet alsof u bent.

4.3 Recht op rectificatie

 • 4.3.1 U heeft het recht om onjuiste persoonlijke informatie over uzelf door ons te laten corrigeren. Als u merkt dat er een fout is in de informatie die we over u hebben geregistreerd, wordt u aangemoedigd ons een e-mail te sturen zodat de informatie kan worden gecorrigeerd. U wordt gevraagd om te documenteren dat u degene bent die u doet alsof u bent.

4.4 Recht op vergetelheid

 • 4.4.1 In sommige gevallen heeft u het recht om al of een deel van uw persoonlijke informatie door ons te laten verwijderen, bijvoorbeeld als u uw toestemming intrekt en we geen andere rechtsgrond hebben om de verwerking voort te zetten. Voor zover voortdurende verwerking van uw informatie noodzakelijk is, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, of om juridische claims vast te stellen, af te dwingen of te verdedigen, zijn we niet verplicht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. U wordt gevraagd om te documenteren dat u degene bent die u doet alsof u bent.

4.5 Het recht op beperking van de verwerking

 • 4.5.1 In sommige gevallen heeft u het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken tot alleen opslag, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de informatie die wij over u verwerken onjuist is.

4.6 Het recht op dataportabiliteit

 • 4.6.1 In sommige gevallen heeft u het recht om persoonlijke gegevens door u te laten verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat, en u hebt het recht om deze informatie over te dragen aan een andere gegevensbeheerder.

4.7 Het recht om bezwaar te maken

 • 4.7.1 U heeft ten alle tijden het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing, inclusief de profilering die is gedaan om onze direct marketing te kunnen targeten, aangezien deze verwerking gebeurt op basis van uw toestemming en/of onze legitieme belangen, punt 2.1. Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct marketing en profilering, moet u ook uw cookies verwijderen, zoals vermeld in punt 5.1 hieronder.

4.8 Het recht om toestemming in te trekken

 • 4.8.1 U heeft ten alle tijden het recht om de toestemming die u ons heeft gegeven voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, ook voor het verzenden van nieuwsbrieven, en om lid te worden van ons loyaliteitsprogramma. Als u uw toestemming wilt intrekken, moet u een e-mail sturen naar mail@dermaland.nl

4.9 Het recht om een klacht in te dienen

 • 4.9.1 U heeft ten alle tijden het recht om een klacht in te dienen bij het Deense bureau voor gegevensbescherming met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. Klachten kunnen worden ingediend via mail naar dt@datatilsynet.dk of telefonisch +45 33 19 32 00.

5. PERSOONLIJKE GEGEVENS WISSEN

 • 5.1 Informatie verzameld over uw gebruik van Dermaland.nl in overeenstemming met cl. 2.1, wordt verwijderd in overeenstemming met de regels van het DermaLands Cookiebeleid. De cookies die DermaLand zelf aanbiedt, worden binnen een jaar na uw laatste bezoek aan de site verwijderd, terwijl cookies van derden een verschillende vervaldatum hebben. De individuele vervaltermijnen staan vermeld in het Cookiebeleid van DermaLand, waar u ook meer kunt lezen over hoe u uw cookies kunt verwijderen wanneer u dat wilt.
 • 5.2 Informatie verzameld in verband met uw aankopen en vragen bij DermaLand in verband daarmee, cf. punt. 2.2 wordt na iets meer dan 2 jaar na uw aankoop verwijderd wanneer het recht om te adverteren voor het item is verlopen. Informatie kan echter voor een langere periode worden opgeslagen als we een legitieme behoefte hebben aan langere opslag, bijvoorbeeld als het nodig is om juridische claims vast te stellen, af te dwingen of te verdedigen, of als opslag nodig is om aan wettelijke vereisten te voldoen. Retourinformatie over goederen wordt maximaal 5 jaar bewaard in overeenstemming met factuurvereisten en boekhoudwetgeving.

6. VEILIGHEID

 • 6.1 We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd tegen het per ongeluk of illegaal vernietigen, verlies, wijzigen of aantasting van persoonsgegevens en tegen de kennis of het misbruik van onbevoegde personen.
 • 6.2 Alleen werknemers die echt toegang nodig hebben tot uw persoonlijke informatie om hun werk te doen, hebben toegang tot de informatie. Deze medewerkers worden geïnstrueerd in het correct omgaan met persoonsgegevens.

7. CONTACTINFORMATIE

 • 7.1 DermaLand, cvr. 27528430 is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens verzameld door DermaLand.
 • 7.2 Ben je niet tevreden over de verwerking van je persoonsgegevens? Wij helpen je natuurlijk graag verder, dus je kunt altijd contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Daarnaast heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerking van persoonsgegevens. Hiervoor kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • 7.3 Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over de privacyverklaring, kunt u contact opnemen met Joan Bernard.

  Contactgegevens

  Active Ants (DermaLand Desk)
  t.a.v. Klantenservice
  Zeelandhaven 8
  3433 PL Nieuwegein
  Nederland

  klantenservice@dermaland.nl 

8. WIJZIGINGEN IN HET PERSOONLIJKE GEGEVENSBELEID

 • 8.1 Dit privacybeleid wordt voortdurend bijgewerkt. De huidige versie is degene die op elk moment hier op Dermaland.nl te vinden is.

9. VERSIES

 • 9.1 Dit is versie 1 van het privacybeleid van DermaLand van 20 april 2020.